Creatieve taalles

In opdracht van de SKVR geef ik op woensdagmiddag creatieve taallessen aan groep 2 en 3. Doel is onder andere het verrijken van de woordenschat. In mijn lessen mag en moet er dus veel gepraat worden. Een geluk, ik houd zelf erg van praten en dat is met deze leeftijdsgroep een groot plezier.

Iedere week neem ik iets mee uit het dagelijks leven van de kinderen: een boodschappenmandje; echte groenten; een telefoon; mijn vouwfiets (vreemd!!). Soms stel ik een vraag, maar meestal laat ik het gesprek spontaan ontstaan. Want iedereen kan vertellen over zijn eigen ervaring.
Ik volg daarbij de werkwijze van de Stichting Taalvorming en gebruik daarbij het boek ‘Taal leren op eigen kracht’.  Bij Taalvorming staan de eigen ervaringen van de kinderen centraal en wordt taal nadrukkelijk gezien als middel om dingen gedaan te krijgen, greep te krijgen op de wereld, gedachten met anderen te kunnen delen.

Na het kringgesprek verwerken de kinderen van groep 2 hun verhalen in een tekening en schrijf ik er in hun woorden bij wat ze er over te zeggen hebben. Groep 3 schrijft de ene keer een tekst, dan weer gaat ze beeldend aan de slag, vertelt een verhaal met de  kamishibai (tafeltheater) of maken hun eigen memoryspel.