Procesgerichte didactiek in de praktijk

Procesgerichte didactiek in de praktijk, hoe doe je dat? In antwoord op die vraag gaven Heleen Vlietstra en ik ieder twee voorbeeldlessen aan alle groepen van obs Kranepoort Gouderak. Met onze lessen sloten we aan bij de thema’s van de vakoverstijgende leer- en werkmethode International Primary Curriculum (IPC).