Ketelbinkie

In opdracht van de de SKVR ontwikkelde ik in samenwerking met het Natuurhistorisch Museum Rotterdam de les ‘Ketelbinkie’ voor groep 5 en 6. Een vakoverstijgende workshop waarin taal, beeldend en aardrijkskunde samenkomen.

Na een bezoek aan het museum, waar de kinderen kennismaken met de leefomstandigheden van ‘die straatjongen uit Rotterdam’, volgt een verwerkingsles in de klas. 
Aan de hand van fragmenten uit het boek, ondersteunt met geluiden (afscheid van moeder, zusje en oom Jan in de haven; storm bij Kaap Hoorn; verdwalen in Londen; ..) varen de kinderen mee op de eerste reis van Ketelbinkie van Rotterdam naar Buenos Aires.
Tijdens de reis beantwoorden de kinderen vragen die ze intekenen (schrijven) op een subjectieve (mentale) kaart. De vragen hebben allemaal te maken met: wat neem jij mee van huis om je elders thuis te voelen? Op deze manier worden de kinderen geprikkeld om na te denken over wat ’thuis’ voor hen betekent. En verder gaat het vooral om de beleving van het maken van een verre reis.

Om in de stemming te komen, luister alvast het lied Ketelbinkie, geschreven door Anton Beuving en gezongen door Frans Schaik.